In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die voor gasten van Hotel Mitland, Restaurant Vlonders, Mitland Bowling & Mitland Meetings gelden. Bij het betreden van ons terrein gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden;
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te plaatsen en/of door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers te intimideren op welke wijze dan ook;
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar;
 • Wij dienen ons te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, daarom schenken wij geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd kunnen medewerkers vragen om een legitimatiebewijs te tonen om uw leeftijd te verifiëren;
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval er een vermoeden is dat huisregels niet na worden geleefd, of er het vermoeden is van een calamiteit.
 • Bezoek op de kamer dient ten aller tijden gemeld te worden bij de receptie en is toegestaan tot uiterlijk 22:00 uur. Gasten die verblijven dienen bij te worden geschreven in de reservering, en eventuele bijkomende kosten dienen te worden betaald. Indien er onaangekondigde gasten op de kamer worden aangetroffen, kan het hotel besluiten deze in rekening te brengen, ofwel u per direct te verzoeken het hotel te verlaten;
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, eenieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Deze camera’s ondersteunen de medewerkers in het gebouw bij het handhaven van orde en veiligheid. Indien nodig kunnen video-opnames als ondersteunend materiaal door de autoriteiten worden gebruikt bij calamiteiten, de opsporing van eventuele ordeverstoringen en/of strafbare feiten;
 • Hotel Mitland is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen;
 • De directie, de eigenaars van deze locatie en/of personen die voor Hotel Mitland werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden;
 • Hotel Mitland is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn haar diensten aan u te beëindigen wanneer u de huisregels overtreedt, of u zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Hotel Mitland wordt verstoord. U dient dan op eerste verzoek Hotel Mitland te verlaten, hierbij is het mogelijk een volledige ontzegging van hotel en terrein te verstrekken;
 • Bij elke reservering is een borg van € 50,- van toepassing. Vraagt u bij onze receptie naar de voorwaarden;
 • Op alle leveringen van Hotel Mitland in Utrecht zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Download de UVHrechtstreeks vanaf de website van Koninklijke Horeca Nederland.
 • Verlengen van hotelverblijf kan alleen in overleg met het hotel en op basis van beschikbaarheid. Verlenging kan per kamer per nacht in prijs verschillen. Indien de uitchecktijd zonder overeenkomst is gepasseerd, worden kosten in rekening gebracht. In het geval de kamer al is verhuurd voor die nacht, behoud het hotel zich het recht voor alle eigendommen in te pakken en op te slaan, om de kamer voor de volgende gast voor te bereiden. In dit geval is het hotel niet verantwoordelijk voor verlies van, of schade aan uw eigendommen.

 

Veiligheid

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of druk de dichtstbijzijnde brandmelder in;
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand;
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften;
 • Het losdraaien of manipuleren van de rookmelders levert een gevaar op voor uzelf en anderen;
 • Housekeeping is gerechtigd om een hotelkamer iedere twee dagen na te lopen.
 • In geval van drugs of andere middelen, vermoedelijke wapens, of andere illegale praktijken, behoud het hotel zich het recht voor de politie of andere overheidsinstanties in te schakelen om de veiligheid van personeel en andere gasten te waarborgen.

 

Het is verboden om

 • Te roken op de kamer. Roken is alleen buiten, op de daarvoor aangewezen plekken, toegestaan. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €125,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast. Verdere maatregelen zoals bijvoorbeeld ontzegging kunnen ook door management toe worden gepast.
 • Rookmelders af te plakken; of deze dusdanig uit te schakelen dat de werking vermindert;
 • Om (soft/hard) drugs, te gebruiken of te verhandelen op het terrein van het Hotel. Treft het hotel drugs of dergelijke middelen (inclusief lachgas, of slagroompatronen) op de kamer aan, dan dient u op eerste verzoek en zonder restitutie van reservering of borg Hotel Mitland te verlaten;
 • In of om het hotel enige vorm van open of smeulend vuur te gebruiken, zoals voor, maar niet beperkt tot, het gebruik van kaarsen of wierook. Het eventueel afgaan van het brandalarm kan in rekening worden gebracht, zo ook de voorrijkosten van de brandweer (€275)
 • Huisdieren mee te nemen naar het restaurant;
 • Confetti te verspreiden in uw hotelkamer, of uw kamer ernstig vervuild achter te laten. Bij alle situaties die het normale gebruik overtreft brengen wij automatisch €125,- schoonmaakkosten in rekening;
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen;
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Mitland kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten; hierbij gelden ook de linnen en baddoeken die van scan tag zijn voorzien.
 • Een kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft;
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook;
 • Met meer dan het toegestane aantal personen op de kamer te verblijven.
 • Bezoekers te ontvangen op de hotelkamer ten behoeve van betaalde seksuele activiteiten;
 • Op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 11.00 uur. Voor ieder uur dat u langer op de kamer blijft brengen wij kosten van €16,00 per uur in rekening;

 

Algemene Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Lees hier onze volledige voorwaarden van de UVH.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Hotel Mitland.

 

Lees hier ons Mitland Magazine!

Klik hier