In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die voor gasten van Hotel Mitland, Restaurant Vlonders, Mitland Bowling & Mitland Meetings gelden. Bij het betreden van ons terrein gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden;
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te plaatsen en/of door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers te intimideren op welke wijze dan ook;
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar;
 • Wij dienen ons te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, daarom schenken wij geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd kunnen medewerkers vragen om een legitimatiebewijs te tonen om uw leeftijd te verifiëren;
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘het niet naleven van het huisreglement’;
 • Het is niet toegestaan om bezoek op de kamer te ontvangen. Indien er andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten;
 • Het is niet toegestaan om kaarsen aan te steken in verband met de brandveiligheid. Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd;
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Deze camera’s ondersteunen de medewerkers in het gebouw bij het handhaven van orde en veiligheid. Indien nodig kunnen video-opnames als ondersteunend materiaal door de autoriteiten worden gebruikt bij calamiteiten, de opsporing van eventuele ordeverstoringen en/of strafbare feiten;
 • Hotel Mitland is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen;
 • De directie, de eigenaars van deze locatie en/of personen die voor Hotel Mitland werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden;
 • Hotel Mitland is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn haar diensten aan u te beëindigen wanneer u de huisregels overtreedt, of u zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Hotel Mitland wordt verstoord. U dient dan op eerste verzoek Hotel Mitland te verlaten;
 • Bij elke reservering is een borg van € 50,- van toepassing. Vraagt u bij onze receptie naar de voorwaarden;
 • Op alle leveringen van Hotel Mitland in Utrecht zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Download de UVH rechtstreeks vanaf de website van Koninklijke Horeca Nederland.

 

Veiligheid

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in;
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand;
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften;
 • Het losdraaien of manipuleren van de rookmelders levert een gevaar op voor uzelf en anderen;
 • Housekeeping is gerechtigd om een hotelkamer iedere twee dagen na te lopen.

 

Het is verboden om

 • Te roken op de kamer. Roken is alleen buiten, op de daarvoor aangewezen plekken, toegestaan. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €100,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast;
 • Rookmelders af te plakken; of deze dusdanig uit te schakelen dat de werking vermindert;
 • Om (soft)drugs (waaronder lachgaspatronen) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Wanneer u toch (soft)drugs gebruikt (waaronder slagroom- of lachgaspatronen) op de kamer dient u vervolgens op eerste verzoek Hotel Mitland te verlaten;
 • Huisdieren mee te nemen naar het restaurant;
 • Confetti te verspreiden in uw hotelkamer, of uw kamer dusdanig vervuild achter te laten dan wat redelijk is. Bij alle situaties die het normale gebruik overtreft rekenen wij €100,- schoonmaakkosten aan;
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen;
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Mitland kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten;
 • Een kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft;
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook;
 • Met meer dan het toegestane aantal personen op de kamer te verblijven.
 • Betaald bezoekers te ontvangen op de hotelkamer ten behoeve van seksuele activiteiten;
 • Op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 11.00 uur. Voor ieder uur dat u langer op de kamer blijft brengen wij € 10,- in rekening;

 

Algemene Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Lees hier onze volledige voorwaarden van de UVH.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Hotel Mitland.

 

Lees hier ons Mitland Magazine!

Klik hier