Hotel Mitland is maatschappelijk betrokken

Wij zijn trots op onze ligging in Noordoost Utrecht. Zittend op het terras ontsnappen onze gasten, uitkijkend op het rustgevende groen en water van het aangrenzende park de Voorveldse Polder, aan de hectiek van alledag. Om dit zo te houden zorgen wij net zo goed voor onze omgeving als voor onze gasten. We zijn er zuinig op, zo ook op ons personeel. We moedigen onze werknemers actief aan om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen. Dat is niet alleen goed voor de omgeving, maar ook voor henzelf. Als erkend leerbedrijf laten wij bovendien onze hoge betrokkenheid met onze branche zien. Het is volgens ons dé manier om te investeren in de toekomst van aankomende professionals. Als familiebedrijf vinden wij het tevens belangrijk om in onze vaste werknemers te investeren. Door ruimte tot zelfontplooiing te bieden ontwikkelen zij zich verder en heeft u als gast uiteindelijk een prettiger verblijf.

Deze duurzame filosofie passen wij niet alleen op onszelf toe, want duurzaamheid gaat over ons allemaal. Daarom steunen wij bovendien verschillende stichtingen, organisaties en verenigingen. Dit kunnen landelijke initiatieven zijn, maar onze voorkeur gaat uit naar lokale projecten met betrekking tot duurzaamheid. Wij steunen onder andere:

KiKa
In Hotel Mitland kunt u als gast KiKa-beren aanschaffen waarvan de opbrengst volledig naar deze stichting gaat. Kika zet zich in voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Los Cachorros
Wij steunen sinds vele jaren Stichting Los Cachorros op verschillende vlakken. Zij zetten zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Peru. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen. Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst!

Stichting Oost Europa Zending
Diverse materialen die voor ons als hotel niet meer goed bruikbaar zijn zoals bedden en gastartikelen schenken wij belangeloos aan Stichting Oost Europa Zending en krijgen hiermee een tweede leven. Deze stichting zet zich in voor inwoners uit Oost-Europa (Roemenië, Moldavië, Hongarije en Oekraïne) en ondersteunt hen met geestelijke hulp en voorziet hen op deze wijze in hun materiële behoeften. De voormalige Oostblok landen hebben tot op heden deze hulp nog steeds hard nodig.

VV Voorwaarts
De naastgelegen voetbalclub VV Voorwaarts kan al vele jaren rekenen op steun van Hotel Mitland. Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ is er door de jaren een goede samenwerking ontstaan. Deze vereniging met ruim 400 leden heeft een sterk sociaal en sportief karakter en is tevens een van de oudste voetbalclubs in Utrecht.

CliniClowns
Alle lege printer cartridges in het hotel worden ingezameld ten gunste van Stichting CliniClowns Nederland. Zij bieden kinderen die met een ziekte of handicap in het ziekenhuis liggen afleiding en plezier en laten op deze manier kinderen weer lachen. Bovendien sparen wij op deze wijze ook het milieu.

Denkt u een goede combinatie te vormen met Hotel Mitland? Stuur dan uw sponsorvoorstel naar info@mitland.nl. Omdat wij jaarlijks vele verzoeken tot sponsoring ontvangen hanteren wij de volgende criteria:

  • Uw verzoek levert een bijdrage tot merkbekendheid/merkactivatie en beschrijft duidelijk wat wij van u kunnen verwachten
  • Uw verzoek heeft betrekking op duurzaamheid en/of onze directe omgeving
  • Uw verzoek sluit aan op onze potentiële doelgroepen
  • Uw verzoek is niet gericht op een individu
  • Uw verzoek is minimaal 4 weken voor aanvang ingediend