Hotel Utrecht - Hotel Mitland ****

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan het beheer van onze website, is het mogelijk dat onze website onjuiste informatie bevat. Hotel Mitland is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, dan wel voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van onze website of de links die wij aanbieden naar websites van derden.

Hotel Mitland garandeert niet dat fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.