Hotel Utrecht - Hotel Mitland ****

Oplaadpunt voor Hotel Mitland

Sinds kort beschikt Hotel Mitland over een oplaadpunt voor twee elektrische auto’s. Met de plaatsing van het oplaadpunt vinkt het Utrechtse hotel een van haar duurzame doelen voor 2014 af als onderdeel van haar MVO-strategie.

Het elektrisch rijden neemt in Nederland de laatste jaren een enorme vlucht door het actief stimuleren van elektrisch vervoer, zo ook in Utrecht. De Domstad wil hiermee de luchtkwaliteit verbeteren, de C02-uitstoot verminderen en bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad. Voor 2014 stelt de gemeente opnieuw €400.000 aan subsidies beschikbaar voor oplaadpunten en elektrische scooters.

Hotel Mitland zet al jaren in op duurzaam ondernemen sinds een grootscheepse verbouwing in 2006. Hierbij investeerde het hotel onder andere in isolerende daken, een eigen warmtekrachtcentrale en een swill-put voor het opwekken van biogas. Onlangs prolongeerde het hotel nog haar gouden Green Key certificering voor het 3e jaar op rij. Het oplaadpunt voorziet in de opkomende vraag vanuit de zakelijke markt en sluit aan bij het zichtbaarder maken van het groene karakter van Hotel Mitland. De laadpalen zijn toegankelijk middels alle gangbare laadpassen en de beschikbaarheid is te bekijken via www.oplaadpalen.nl.

tl_files/news/oplaadpunt-mitland650x445.jpg